Parteneri

BELGOPROCESS N.V. – BELGIA

Activitatea de bază constă în gestionarea deșeurilor radioactive și decomisionarea instalațiilor nucleare. Serviciile Belgoprocess N.V. includ:

  • Soluții la cheie pentru procesarea și depozitarea temporară a deșeurilor radioactive, respectiv decomisionarea instalațiilor nucleare, inclusiv a celor ce conțin contaminări cu radionuclizi alfa activi.
  • Consiliere in decontaminare și gestionarea deșeurilor ținând cont de reglementările naționale și internaționale.
  • Teste de fezabilitate și demonstrații la diverse instalații.
  • Caracterizarea (chimică, fizică și radiologică) fluxurilor de deșeuri.
  • Rezolvarea problemelor existente la instalațiile de tratare a deșeurilor și optimizarea soluțiilor selectate.
  • Capacități de procesare a deșeurilor solide și lichide de joasă, medie și înaltă activitate, inclusiv deșeuri cu conținut de radiu sau alt element alfa activ.
  • Acceptă pentru tratare deșeuri radioactive cu conținut ridicat de ³H.

PACIFIC WORLD TRADE – SUA

Pacific World Trade prin Pacific Nuclear Solutions, este specializat în tratarea deșeurilor radioactive lichide ce rezultă din ciclul de combustibil nuclear. Tehnologia Nochar dezvoltată de PWT solidifică deșeurile lichide care pot fi astfel transportate la incinerare sau depozitare (finală sau intermediară) în condiții sigure. PNS efectuează servicii de tratare a deșeurilor pentru CNE, laboratoare, instalații în decomisionare din diverse țări (Rusia, UK, Franța, China, România etc).
Tehnologia Nochar a fost dezvoltată pentru solidificarea fluxurilor de deșeuri radioactive lichide organice, apoase, acide/ alcaline generate în industria nucleară. Fluxurile de deșeuri includ amestec de ulei și apă tritiată LLW – HLW, uleiuri istorice ce conțin metale grele, acid azotic/ extractanți organici, tributil fosfat (TBP – purex), soluții alcaline apoase de activitate medie, soluții organice multifază, ulei și acid TRU etc. Produsul final, solidificat, poate fi utilizat pentru depozitare finală sau poate fi incinerat.
Metoda prezintă o soluție de performanță ridicată dar cu costuri reduse, la problemele generate de deșeuri lichide, datorită stabilității pe termen lung. Produsul e utilizat în SUA în cadrul complexului DOE și în diverse țări precum: Canada, Franța, UK, Rusia, Slovenia, România, Republica Cehă, Bulgaria, Italia, Japonia, Australia, Coreea de Sud, Africa de Sud, Mexic, Argentina.

SOCODEI – FRANȚA

Socodei este un subsidiar al EDF pentru proiectare, construcție și operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor de activitate medie și joasă. Unitatea CENTRACO situată lângă site-ul Marcoule constă în două instalații pentru procesarea deșeurilor: o unitate de incinerare și o unitate de topire a deșeurilor radioactive metalice și a deșeurilor rezultate din decomisionare.
Acceptă pentru tratare deșeuri radioactive cu conținut ridicat de ³H.

STUDSVIK NUCLEAR AB – SUEDIA

Societatea realizează servicii de gestionare a deșeurilor atât la sediul propriu cât și la cel al clienților. Serviciile efectuate la sediul propriu sunt legate de caracterizare, sortare – împachetare, stabilizare și solidificare a deșeului umed, compactare deșeu uscat. Prin cele două instalații de tratare a deșeurilor se realizează reducerea volumului deșeului prin incinerare și topire.
Deșeurile organice sunt tratate prin procese termice; pe lângă incinerare, Studsvik a dezvoltat piroliza (distilare uscată) THOR, prin care se pot trata deșeurile umede și uscate. Această tehnologie se aplică în special pentru tratarea deșeurilor umede ca și rășinile schimbătoare de ioni uzate.
Deșeurile metalice sunt decontaminate înainte de topire prin metode mecanice și chimice pentru a ușura reciclarea acestora. Studsvik a dezvoltat metode de tratare a deșeurilor metalice de masă, ce pot depăși chiar și 100 tone (generatori de aburi, schimbători de caldură, turbine etc.). Astfel, Studsvik este în curs de tratare a generatorilor de aburi de la CNE Bruce (Canada).
Acceptă pentru tratare deșeuri radioactive co conținut ridicat de ³H.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes