Despre noi

Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive produse în România, constituie un obiectiv prioritar al politicii naţionale în domeniul nuclear. În prezent, majoritatea deşeurilor radioactive produse în România provin din operarea CNE-Cernavodă Unitatea 1 şi 2 pentru producerea de energie electrică de „origine” nucleară.

Personalul calificat MATE-FIN este implicat în etapele principale ce compun gospodărirea deşeurilor radioactive.

ŞTIM să caracterizăm deşeurile radioactive, cu urmărirea etapelor următoare:

Prelevarea probelor reprezentative pe categorii de deşeuri
Pregătirea probelor în vederea efectuării măsurătorilor globale respectiv în vederea aplicării procedurilor chimice de separare radiochimică a izotopilor de interes
Efectuarea de măsurători gama globale şi determinarea activităţii specifice pentru emiţătorii gama
Masurarea activităţii specifice alfa/beta globale
Aplicarea procedurilor chimice de separare radiochimică
Măsurarea activităţii specifice a radionuclizilor alfa emiţători prin spectrometrie alfa
Măsurarea activitatii specifice a H-3, C-14,Ni-63, Sr-90,Y-90
Aplicarea procedurii de excludere de la categoria de deşeuri radioactive
Stabilirea factorilor de corelare şi de scală

 

Fiecare dintre etapele enumerate presupune elaborarea de proceduri specifice care conţin în mod detaliat aspecte legate de prelevarea probelor, păstrarea probelor, descompunerea lor, tratarea chimică în vederea separării radiochimice a fiecărui izotop de interes și măsurarea acestora.

De asemenea, se elaborează proceduri pentru utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi instrumentelor de măsură, proceduri de implementare a sistemelor calităţii. Toate aceste proceduri se revizuiesc ori de cate ori situaţia o impune (achiziţionare de noi dispozitive/ instrumente/ echipamente/ consumabile, necesitatea caracterizării unui tip nou de deşeu, etc.)

ŞTIM să efectuăm operaţii de pre-tratare (colectare şi sortare) şi tratare a deşeurilor radioactive.
La toate operaţiile de manipulare şi tratare a deşeurilor radioactive sunt necesare o serie de măsuri speciale pentru:

Radioprotecţia personalului implicat în aceste acţiuni
Reducerea dispersiei contaminantului în zona de lucru şi în mediul exterior
Fixarea contaminantului pentru evitarea migrării în timpul depozitării intermediare
Tratarea astfel încât dispersia la depozitarea finală să fie minimă

 

O categorie importantă de deşeuri radioactive produse la o centrală nucleară o reprezinta cele lichide organice. Aceste deşeuri includ uleiuri uzate de la pompele de circulaţie primar şi moderator (în cazul centralelor CANDU), solventi din activități de întreținere și decontaminare, lichid scintilator uzat etc. (din motive practice, se includ în această categorie și deșeurile mixte – amestecul de solid și lichid organic).

Specialiștii MATE-FIN împreună cu cei de la Pacific World Trade (SUA) au dezvoltat o metoda simplă pentru a solidifica deșeurile lichide organice. Metoda presupune utilizarea unui amestec optimizat de polimer absorbant Nochar Aquabound și Nochar Acidbound, respectiv deșeul lichid de solidificat.

Amestecul astfel obtinut este solid și stabil pe termen lung. Stabilitatea nu este influențată de conținutul radioactiv.

Polimerul a fost testat prin solidificarea deșeurilor istorice rezultate din fabricarea armelor nucleare din SUA și fosta Uniune Sovietică.

Produsul rezultat în urma solidificării cu polimerul Nochar prezintă o serie de avantaje:

nu este inflamabil dar este incinerabil, fapt ce permite reducerea ulterioară a volumului deșeurilor
creșterea de volum este aproximativ 1.5 ori
reține în mod eficient H-3, contaminant important în cazul centralelor tip CANDU

 

Premium Wordpress Themes by UFO Themes