Deseuri

Prin definiţie, deşeurile radioactive sunt acele materiale rezultate din activităţi nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nicio întrebuinţare ulterioară şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare reglementate de autoritatea naţională de reglementare, autorizare şi control a activitătilor nucleare.

Etapele de bază în gospodărirea deşeurilor radioactive sunt:

Pre-tratarea oricare dintre sau toate operaţiile anterioare tratării, cum ar fi: colectarea, sortarea, neutralizarea, decontaminarea
Caracterizarea determinarea proprietăţilor fizice, chimice şi radiologice ale deşeurilor, în scopul stabilirii necesităţilor de tratare şi condiţionare sau a adecvării lor pentru manipulare, procesare, stocare sau depozitare finală
Tratarea operaţiile efectuate în scopul creşterii securităţii sau din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deşeurilor. Obiectivele tratării sunt: reducerea volumului, eliminarea radionuclizilor sau schimbarea compoziţiei
Condiţionarea operaţia prin care se produce coletul cu deşeuri, corespunzător pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi/sau depozitare definitivă. Condiţionarea poate include conversia deşeului într-o formă solidă, plasarea deşeului într-un container şi ambalarea suplimentară
Depozitarea intermediară plasarea deşeurilor radioactive într-o instalatie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intentia de a fi recuperate
Depozitarea definitivă plasarea şi păstrarea deşeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau o anumită locatie fără intenţia de a fi recuperate

 

Clasificarea deşeurilor radioactive, în conformitate cu recomandările IAEA este prezentată în tabelul de mai jos:

Clasă deşeuri Conţinut radionuclizi Concentratie alfa-radionuclizi Opţiune de depozitare
Deşeuri slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă scurt (LILW-SL) Preponderent radionuclizi emiţători beta-gama cu durata de viaţă scurtă (T1/2 > 30ani)
Cantităţi mici de emiţători alfa cu durata de viaţă lungă (T1/2 > 20ani)
<4 kBq/g Depozitare la suprafaţă
Deşeuri slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă lung (LILW-LL) Preponderent radionuclizi emiţători alfa cu durata de viaţă scurtă (T1/2 > 20ani)
Cantităţi mici de emiţători beta-gama cu durata de viaţă scurtă (T1/2 < 30ani)
>4 kBq/g Depozitare geologică
Deşeuri înalt active (HLW) Preponderent radionuclizi emitatori beta-gama cu durata de viata scurta (T1/2 < 30ani)
Cantitati importante de radionuclizi emitatori alfa cu durata de viata lunga (T1/2 >20ani)
>4 kBq/g Depozitare geologică la mare adâncime

 

Radioactive Waste Management_MATE-FIN

Premium Wordpress Themes by UFO Themes